"Презент-Строй" №11 2011

Тема номера: декор стен - подходим творчески
"Презент-Строй" №11 2011